Site Loader
บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

บุหรี่ไฟฟ้าทำขึ้นจากอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ โดยส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบจริง แต่บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกจะกว่าบุหรี่ธรรมดา หากเปรียบเทียบการใช้ในระยะยาว เมื่อสูบเข้าไปในปอดร่างกายจะได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา ไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป โดยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก สามารถจับต้องได้ง่ายทั้งกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งจากผลศึกษาวิจัยต่างๆ ก็ต่างชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า มีสารนิโคตินและสารก่อมะเร็งอีกหลายชนิดที่ถูกตรวจพบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งต่อตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยอย่างยิ่งเด็กและทารกในครรภ์ แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกควบคุมอย่างเด็ดขาด โดยแบนทุกกรณีตั้งแต่ปี 2014 เริ่มตั้งแต่การห้ามนำเข้า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ริบสินค้า และพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านั้นด้วย และมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ที่นำเข้ามาเพื่อขายต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง 

แต่ในปัจจุบันก็ยังพบเห็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะทั่วไป และมีการขายผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งมีการกล่าวอ้างอึงสรรพคุณต่างๆ ในเรื่องของสุขภาพ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีสารทาร์และสารก่อมะเร็งอื่นๆ อีกมากมาย เหมือนที่มีอยู่ในบุหรี่ธรรมดาทั่วไปที่จุดสูบกัน นอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไป ร้อยละ93.0 ดังนั้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยกลุ่มที่ได้รับข่าวสารจึงถูกดึงดูดด้วยการชักชวน ให้เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภาพลักษณ์ของความทันสมัย มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไป ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริง 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตลาดในการขายบุหรี่ฟ้าที่น่ากลัวที่สุด คือ ตลาดการขายออนไลน์ เป็นที่ควบคุมได้ยาก ไม่สามารถตรวจสอบผู้ขายและผู้ซื้อได้ ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อที่ให้สรรพคุณเกินจริงของบุหรี่ไฟฟ้า  

Duane Allen