• May 6, 2021

ชนิดของโซล่าเซลล์ และแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่

ชนิดของโซล่าเซลล์ และแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่

โซล่าเซลล์ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หรือที่เรามักเรียกกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน ที่ปัจจุบันนำมาใช้ประโยชน์หรือติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟอีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าโซล่าเซลล์มีกี่ชนิดและแผงโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่

ในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ มีการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

โมโนคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์แบบผลึกเดี่ยว โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่เรียกว่าการดึงผลึกช่วยให้ผลึกมารวมกันอยู่ที่แกนกลางออกมาเป็นแท่งทรงกระบอก จากนั้นนำมาตัดออกเป็นแผ่นที่มีการตัดลบมุมทั้ง 4 มุมออกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ในขณะที่การใช้ซิลิคอนเกรดดี มีคุณภาพ ในปริมาณมาก จะส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์มีราคาที่สูง ต่แม้ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ ราคาสูง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน แล้วก็คุ้มค่าน่าลงทุน

โพลีคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิคอน ซึ่งมีการนำมาหลอมละลายเข้ารูปด้วยวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อนผลิตได้รวดเร็วและมีการใช้ซิลิคอนที่น้อย แต่วิธีนี้ทำให้มีโครงสร้างผลึกที่ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ข้อดีคือเป็นแผงโซล่าเซลล์ ราคาไม่แพง

แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ เราไปทำความเข้าใจกับระบบการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์กันก่อนดีกว่า

ระบบออนกริด

แผงโซล่าเซลล์ระบบออนกริด การทำงานคือต้องต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่ใช้ปกติภายในบ้าน แผงโซล่าเซลล์จะมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายไฟให้กับกริดไทล์อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า จากกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านเรือน ระบบออนกริดจะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับกระแสไฟฟ้า ทำให้มีต้นทุนที่ประหยัดและเหมาะสำหรับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าอยู่แล้ว

ระบบออฟกริด

แผงโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานมาแล้ว ส่งต่อไปยังคอนโทรลชาร์จ เพื่อชาร์จเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นเมื่อจะใช้งาน กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปยัง Inverter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าและจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆแผงโซล่าเซลล์ระบบออนกริดเหมาะกับใช้ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า หรือเป็นพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่การใช้ระบบออฟกริดนั้นจะต้องมีการคำนวณหาปริมาณความต้องการในการใช้งานก่อน เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่และคอนโทรลชาร์จ

สำหรับราคาของแผงโซล่าเซลล์นั้น ก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของวัตต์ ยิ่งมีขนาดวัตต์ที่สูง ก็ยิ่งมีราคาสูงรวมถึงชนิดของแผงโซล่าเซลล์ก็อาจทำให้แผงโซล่าเซลล์ ราคาแตกต่างกันออกไปด้วย