Victoria By Cocotte Menu อาหารพรีเมี่ยม ที่ไม่ต้องบินไกลถึงฝรั่งเศส

                ใครที่เป็นสาวกอาหารฝรั่งเศสที่มีรสชาติหลากหลาย วันนี้มีร้านอาหารสัญชาติฝรั่งเศสน้องใหม่ ที่สร้างสรรค์เมนูคุณภาพในเครือ Cocotte (Cocotte Farm Roast & Winery)…