ชนิดของโซล่าเซลล์ และแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่

โซล่าเซลล์ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หรือที่เรามักเรียกกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน ที่ปัจจุบันนำมาใช้ประโยชน์หรือติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟอีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าโซล่าเซลล์มีกี่ชนิดและแผงโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ ในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ มีการใช้งานแบ่งออกเป็น 2…